Može li se reći da prije ugnježđenja u maternicu postoji samo pred-zametak, bez ljudske naravi, stoga može li biti govora o ljudskom biću tek nakon ugnježđenja?

Ne, nipošto. Ta je teza protuznanstvena i služi samo za cinično opravdanje manipulacije zametkom u njegovim prvim tjednima života, negirajući mu ljudsko dostojanstvo. Ustvari ništa se u zametku nije promijenilo nakon njegova ugnježđenja u maternicu; on je zaposjeo samo svoju prvu kuću. Zar bismo mogli reći da je čovjek takav tek nakon što se nastani u nekom stanu i tako potisne beskućnike u neku predljudsku kategoriju?

Tvrdi se također da ugnježđenje označuje početak ljudskog života, budući da se u njemu uspostavlja biološki odnos između zametka i majke. Ali nije odnos s nekim ono što čini bit čovjeka nego suprotno, postojanje ljudskog života čini mogućim dvostrani odnos. Da bi se s nekim moglo imati odnos treba prije biti netko.

U prirodi zametka ništa nije promijenjeno prelaskom iz prethodne faze u onu nakon ugnježđenja. Radi se dakle o istom ljudskom biću i, uostalom kad tako ne bi bilo, majka ne bi proživljavala odnos s nekim nego s nečim.

Povratak na često postavljena pitanja Povratak na često postavljena pitanja

Leave a Reply

Your email address will not be published.