Ne bi li zakon trebao dopustiti pobačaj barem u slučaju silovanja ili incesta?

Žena koja je žrtva seksualnog nasilja ima pravo suprotstaviti se silovatelju, ali dijete koje će se roditi nije napadač, nego druga nevina žrtva, stoga ono ne može biti ubijeno da bi se ispravila krivica koju je otac počinio. “Kazniti napadača a ne njegovo dijete!“, s pravom upozorava Miriam Cain. “Država bi trebala eventualno narediti smrtnu kaznu za svakog silovatelja koji je taj zločin počinio, ali ne za nevinu bebu koja dolazi kao posljedica toga. Dodati drugo zlo na ono prvo, ne donosi neko dobro. Dijete ne smije platiti za zločin koji je počinio otac.”

Povratak na često postavljena pitanja Povratak na često postavljena pitanja

Leave a Reply

Your email address will not be published.