Zar ne bi zakon trebao dopustiti barem jedno izuzeće – “terapijski pobačaj”, u slučaju kada je majčin život u pogibelji?

Liječnik koji liječi trudnu majku nema pred sobom jednoga nego dva pacijenta: majku i dijete. Nema ništa “terapijskoga” u hotimičnom uništavanju drugoga pod izgovorom da se spasi prvi. Ubijanje ne može predstavljati terapiju. Prof. Charles Rice, docent prava na Sveučilištu Notre Dame tvrdi na ne postoji situacija kada je pobačaj medicinski potreban za spašavanje života majke. Dr. Roy Hefferman sa Tufts Sveučilišta, na Kongresu američkih kirurga je izjavio: “Tko god vrši ‘terapijski’ pobačaj ili ne pozna moderne metode tretmana u slučajevima komplikacija kod trudnoća, ili se ne želi njima služiti.

Uostalom, dobar cilj ne opravdava loša sredstva. Izravno žrtvovati dijete nije nikada opravdano, makar učinjeno s predmnijevanjem postizanja dobrog ishoda. Međutim ne može biti govora o ubojstvu, kada liječnik, iako pokušava spasiti bilo majku bilo dijete, ovo posljednje umire zbog same činjenice da je slabije.

Povratak na često postavljena pitanja Povratak na često postavljena pitanja

Leave a Reply

Your email address will not be published.