Zašto bi zakon trebao biti naklonjeniji životu djeteta diskriminirajući život majke koja je već rođena?

Zakon ne može favorizirati diskriminirajući jedan nevin život u odnosu na drugi jednako tako nevin život. Upravo zato zakon treba zabraniti pobačaj promišljajući načelo koje je tako mudro izrekao papa Pio XII:

Nevini ljudski život, kakva god bila njegova situacija, mora biti zaštićen od prvog trenutka njegova rođenja, od svakog hotimično usmjerenog napada. To se načelo primjenjuje i na život onoga koji se treba roditi kao i na život majke. Crkva nije nikada naučavala da život djeteta mora imati prednost pred životom njegove majke. Krivo je pitanje formulirati u takvoj alternativi: ‘Ili život djeteta ili život majke.’ Ne: niti život djeteta ni život majke mogu biti podvrgnuti činu uništenja. Za jedan kao i za drugi jedini zahtjev može biti slijedeći: uložiti sve napore za spašavanje oba života, toliko onoga majke koliko i onoga djeteta.

Povratak na često postavljena pitanja Povratak na često postavljena pitanja

Leave a Reply

Your email address will not be published.