Čini se da zametku nedostaju sva ona svojstva koja pripadaju jednoj ljudskoj osobi: razum, osjećaji, sloboda, neovisnost. Budući da se osobnost postupno razvija, ne bi li zakon trebao nerođeno dijete smatrati samo potencijalnom osobom?

Kao što postojanje ljudske prirode ne ovisi o razvoju njezinih fizičkih moći, tako ona ne ovisi o razvoju njezinih psiholoških moći (kao “osobnost”). Sve te potencijalnosti pretpostavljaju postojanje ljudske naravi, ali je ne sačinjavaju. Čovjek je osoba mnogo prije nego razvije vlastitu “osobnost”. Dakle mi ne možemo diskriminirati rođene ili one koji će se roditi na temelju stupnja njihova osobnog razvoja.

Kada ne bi bilo tako, budući da se osobnost postiže tek postupno u procesu koji traje i nakon poroda i stiže do adolescencije, tada bi bilo dopušteno uništiti ne samo nerođene, nego i djecu koja bi se smatrala “nezrelima”. Težina ubojstva ovisila bi o dobi žrtve. Ubiti dijete od tri godine koje još nije došlo do uporabe razuma, ne bi bio zločin usporediv s ubojstvom dječaka od trinaest godina. Ili bi težina ubojstva ovisila o zrelosti i svijesti žrtve: nerođeni, mentalno i psihički  hendikepirani, bolesnici u komi i sve kategorije osoba na neki način menomirane, bile bi proizvoljno lišene priznavanja osobnosti, pa tako i prava na život. Tada bi bilo dopušteno ubiti ih čim bi postali teret rodbini ili društvu. Početni sofizam glede “osobnosti” doveo bi tako do opravdanja ne samo pobačaja, nego i čedomorstva i eutanazije.

Uostalom, moglo bi se također reći da oblikovanje osobnosti ne prestaje nikada, zato nijedno ljudsko biće ne će uspjeti razviti u potpunosti svoju osobnost i postati savršeno. Ostat će uvijek nepotpuna osoba, nedostajat će joj uvijek poneki elemenat potreban za postignuće punine osobnosti. U svim fazama života čovjeku je potrebno razvijati se, bilo da se radi o intelektualnom, odgojnom, afektivnom, komunikativnom itd. odgoju. Kad bi osobnost ovisila o savršenstvu, radilo bi se o nikad dostiživom cilju, o pravoj pravcatoj utopiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje