Je li majka koja je pobacila, jedina koja trpi od nemira zbog post-traumatskog stresa izazvanog pobačajem?

Ne. Istraživanja dokazuju da često i otac trpi od teških negativnih reakcija kada postane svjestan da je njegovo dijete ubijeno. Očeva patnja još je veća kada se on protivi pobačaju, a još mu je teže kada zakon, koji majku postavlja kao jedinu nadležnu nad trudnoćom, zabranjuje mu štititi život vlastitog djeteta koje dolazi na svijet.

Jedan otac koji se je našao u takvoj situaciji izrazio je svoju uznemirenost ovim riječima: “Vjerojatno ste pročitali nešto slično glede neriješenih osjećaja krivnje i potisnute emocije koje su proživjeli povratnici iz Vijetnamskog rata. To se može nazvati ‘uznemirenost od post-traumatskog stresa’. Ukratko, to je rezultat napora učinjenog za brisanje (iz pamćenja) i potiskivanje reakcije na smrt i nasilje koje ih je okruživalo. Ta je reakcija iste prirode kao i moja nakon pobačaja koji je izvršen na mojoj ženi. Kada smo nakon pobačaja izašli iz klinike, u meni nije bilo sve svršeno.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje