Je li pobačaj jedina praksa koja može biti pogibeljna za novorođenče?

Ne, dijete može biti žrtva i čedomorstva. Ucjepljivanje tkiva zametka, za koje je potrebno upotrijebiti živi zametak da bi se moglo uzeti živo tkivo, ponekad biva izvedeno pobačajem. Ali to tkivo se ne uzima od zametka, jer se ustvari radi o živom djetetu, stoga ovdje se radi o čedomorstvu ili eutanaziji iz neke koristi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje