Je li pobačaj sigurni kirurški zahvat?

Pobornici pobačaja lažu ženama kada ih uvjeravaju da je zakoniti pobačaj samim time siguran. Međutim statistike pokazuju da je stvarnost sasvim drukčija. Mnoge žene koje sebi umišljaju da će pobačajem postići “reproduktivnu slobodu”, mogu postupno i definitivno izgubiti reproduktivnu sposobnost i ostati trajno neplodne. Koristeći i najbolje kirurške tehnike, u tijeku isisavanja i struganja, kada plastični i metalni instrumenti dolaze u doticaj sa nježnim tkivom maternice, može doći do povreda unutarnjih organa. Pa kad i ne dolazi do povreda, pobačaj može oštetiti imunitarni sustav.

Pročitajte o posljedicama pobačaja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje