Može li se reći da prije ugnježđenja u maternicu postoji samo pred-zametak, bez ljudske naravi, stoga može li biti govora o ljudskom biću tek nakon ugnježđenja?

Ne, nipošto. Ta je teza protuznanstvena i služi samo za cinično opravdanje manipulacije zametkom u njegovim prvim tjednima života, negirajući mu ljudsko dostojanstvo. Ustvari ništa se u zametku nije promijenilo nakon njegova ugnježđenja u maternicu; on je zaposjeo samo svoju prvu kuću. Zar bismo mogli reći da je čovjek takav tek nakon što se nastani u nekom stanu i tako potisne beskućnike u neku predljudsku kategoriju?

Tvrdi se također da ugnježđenje označuje početak ljudskog života, budući da se u njemu uspostavlja biološki odnos između zametka i majke. Ali nije odnos s nekim ono što čini bit čovjeka nego suprotno, postojanje ljudskog života čini mogućim dvostrani odnos. Da bi se s nekim moglo imati odnos treba prije biti netko.

U prirodi zametka ništa nije promijenjeno prelaskom iz prethodne faze u onu nakon ugnježđenja. Radi se dakle o istom ljudskom biću i, uostalom kad tako ne bi bilo, majka ne bi proživljavala odnos s nekim nego s nečim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje