Možete li nam opisati život djeteta unutar maternice?

Život unutar maternice lijepo je opisao dr. William Liley, “otac fetologije”. “Dijete sposobno ambijentirati se i usmjeriti se prema svom cilju uzima mjesto u spužvastoj  šupljini maternice i, nametanjem svoje nazočnosti, prekida menstrualni majčin ciklus. U idućih 270 dana maternica postaje zametku kućica. Da bi je učinio pogodnom za stanovanje on stvara sebi posteljicu i amiotičnu zaštitnu čahuru. On se miče s lakoćom i ljupkošću u svom ustalasanom svijetu. Na sve je osjetljiv; na okus, temperaturu, na zvuk i na svjetlo, bdije i spava, pije svoju amniotičnu tekućinu s užitkom ako je umjetno zaslađena, a sa odvratnošću ako joj se dade neugodni okus. Može i štucati, ponekad gestikulirati i siše palac, čak se i dosađuje. Može ga se potaknuti da odgovori na prvi signal, potom i na drugi različiti. Na koncu, on je onaj koji određuje svoj rođendan, jer početak kontrakcije (grčenja) pred porod počinje jednostranom inicijativom zametka. I taj isti zametak, kao i bilo koji pacijent, može oboljeti i biti potreban dijagnoze i liječenja.”

[tabs titles=”4. tjedan, 5. tjedan, 6. tjedan, 7. tjedan, 8. tjedan, 9. tjedan, 10. tjedan, 11. tjedan, 12. tjedan, 4. mjesec, 5. mjesec, 6. mjesec, 7. mjesec, 8. mjesec”][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][tab_pane][/tab_pane][/tabs]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje