Ne bi li zakon trebao dopustiti pobačaj barem u slučaju silovanja ili incesta?

Žena koja je žrtva seksualnog nasilja ima pravo suprotstaviti se silovatelju, ali dijete koje će se roditi nije napadač, nego druga nevina žrtva, stoga ono ne može biti ubijeno da bi se ispravila krivica koju je otac počinio. “Kazniti napadača a ne njegovo dijete!“, s pravom upozorava Miriam Cain. “Država bi trebala eventualno narediti smrtnu kaznu za svakog silovatelja koji je taj zločin počinio, ali ne za nevinu bebu koja dolazi kao posljedica toga. Dodati drugo zlo na ono prvo, ne donosi neko dobro. Dijete ne smije platiti za zločin koji je počinio otac.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje