Neki kažu da se o ljudskom životu može govoriti tek onda, kada, nakon što se u zametku stvori obris živčanog sustava, njegov mozak emitira prve cerebralne valove, koje je u stanju zabilježiti EEG. Je li ta teza prihvatljiva?

Nipošto. Ljudska narav zametka ne sastoji se u njegovoj sposobnosti emitiranja cerebralnih valova kao što ni odrastao čovjek nije čovjek samo ako je sposoban razmišljati. U tom slučaju morali bismo zanijekati ljudsko dostojanstvo anencefalima (osobama koje nemaju mozak) ili pacijentima u komi koji ne daju električne znakove na EEG, i stoga ih osuditi na eutanaziju. Govoreći općenitije, ne smijemo zamijeniti postojanje života sa pukom sposobnošću davanja znakova života, kao ni sposobnost mišljenja sa pukom vitalnošću mozga. Kao što je zametak čovjek i prije nego se ugnijezdi u maternici i nego počne drhtati, tako je on čovjek i prije emitiranja cerebralnih valova, pa ipak se njegove vitalne sposobnosti mogu postupno ostvarivati manifestirajući se vanjskim znakovima u porastu, koje mogu razabrati instrumenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje