Osjeća li dijete koje se treba roditi bol?

Svakako. Budući da posjeduje osjetilo opipa dijete je osjetljivo i na bol. Naša sposobnost za primjenjivanje i reagiranje na bol ne počinje ni prije ni za vrijeme rađanja. U tijeku posljednjih desetljeća napredak pravovremenog utvrđivanja pojava i stanja posredstvom ultrazvuka, fotoskopije i elektroencefalograma dokazao je da kod zametka postoji značajna sposobnost na osjetljivost na sve, pa tako i na boli.

Bivši američki predsjednik Ronald Regan zapisao je: “Moramo biti svjesni stvarnosti strahota koje se događaju. Današnji liječnici znaju da dijete koje se treba roditi u majčinoj utrobi može osjetiti milovanje, kao što može reagirati na bol. Ali koliki znaju za abortivne tehnike koje prže kožu zametka sa solnom otopinom, izazivajući smrtnu agoniju koja može trajati i satima?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje