Razlozi pobačaja

Prije naručivanja molimo Vas da odaberete koja se tvrdnja najviše odnosi na vas. Ako postoji više tvrdnji koje se odnose na vas možete se kasnije vratiti na ovu stranicu te odabrati drugu tvrdnju.

Ako niste 100% sigurni da to želite učiniti trebate znati da to nije jedina opcija, iako Vas možda svi u okolini uvjeravaju u to. Znate li da postoje ljudi i udruge koje nude pomoć trudnicama, koji će Vam dati podršku, svu potrebnu opremu za bebu, i smještaj za Vas i dijete ukoliko je potrebno. Kontakt informacije možete pronaći ovdje.

2. Odaberite razlog pobačaja

Želim pobaciti jer me prisiljavaju na pobačaj.

Želim pobaciti jer smatram da sam premlada za dijete.

Želim pobaciti jer već imam dovoljno djece.

Želim pobaciti jer sam nedavno rodila.

Želim pobaciti jer trenutno nemam dovoljno financijskih sredstava za uzdržavanje djeteta

Želim pobaciti jer bih u suprotnom morala prekinuti školu/fakultet.


Moj razlog nije naveden.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje