Što je pobačaj?

Pobačaj je hotimični postupak koji prekida razvoj djeteta u majčinoj utrobi za vrijeme trudnoće, izvršen s ciljem uništavanja života. “Pobačaj znači izbacivanje živog zametka ili embrija iz žene s ciljem njegova uništavanja” (Francuski Zakon o pobačaju iz 1975. godine).

Kada onaj koji se ima roditi biva ubijen u majčinoj utrobi, radi se o pravom pravcatom ubojstvu, tako da se može govoriti o ubojstvu čovjeka prije poroda. No, kad dijete rođeno živo, bude ubijeno nakon poroda, riječ je o čedomorstvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje