Što je to abortivno sredstvo?

Abortivno sredstvo je svaki farmaceutski, kemijski proizvod ili svaka naprava koja prouzrokuje smrt nerođenog, ponekad trujući ga izravno. U tu kategoriju spadaju pilula “dan kasnije“, spirala i pilula RU-486.

Je li pilula RU-486 lako rješenje spora oko pobačaja?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje