Zar bi žene bile primorane tajno pobacivati, riskirajući vlastiti život, kad bi zakon dopustio pobačaj?

Statistike sasvim pouzdano dokazuju da u zemljama u kojima je pobačaj ozakonjen, sa iluzijom da će spriječiti tajne pobačaje, ne samo da se progresivno povećava broj pobačaja zakonito počinjenih, nego nije se smanjio broj tajnih pobačaja. Dr. Cristophe Tieze, abortist, priznaje: “Iako je glavna svrha zakona o pobačaju bila smanjenje tajnih pobačaja, taj rezultat nije postignut. Naprotiv, iz različitih izvora saznajemo da se broj bilo zakonitih, bilo nezakonitih pobačaja, povećao.”

To ne smije čuditi. Žene koje žele sakriti svoju trudnoću, primjerice kada je ona plod preljuba, radije pribjegavaju tajnosti, jer ni javna bolnica ni privatna klinika ne jamči potrebnu tajnost koja bi sakrila njihovu krivicu. Nadalje, žene koje žele pobaciti nakon maksimalnog zakonom dopuštenog roka, koliko god on bio permisivan, ne mogu to otvoreno učiniti, zato i one pribjegavaju tajnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje