Zar ne bi zakon trebao dopustiti barem jedno izuzeće – “terapijski pobačaj”, u slučaju kada je majčin život u pogibelji?

Liječnik koji liječi trudnu majku nema pred sobom jednoga nego dva pacijenta: majku i dijete. Nema ništa “terapijskoga” u hotimičnom uništavanju drugoga pod izgovorom da se spasi prvi. Ubijanje ne može predstavljati terapiju. Prof. Charles Rice, docent prava na Sveučilištu Notre Dame tvrdi na ne postoji situacija kada je pobačaj medicinski potreban za spašavanje života majke. Dr. Roy Hefferman sa Tufts Sveučilišta, na Kongresu američkih kirurga je izjavio: “Tko god vrši ‘terapijski’ pobačaj ili ne pozna moderne metode tretmana u slučajevima komplikacija kod trudnoća, ili se ne želi njima služiti.

Uostalom, dobar cilj ne opravdava loša sredstva. Izravno žrtvovati dijete nije nikada opravdano, makar učinjeno s predmnijevanjem postizanja dobrog ishoda. Međutim ne može biti govora o ubojstvu, kada liječnik, iako pokušava spasiti bilo majku bilo dijete, ovo posljednje umire zbog same činjenice da je slabije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje