Zar nije zigota samo mogućnost ljudskog bića?

Ne, zigota nije samo mogućnost ljudskog bića, već je u krajnjem slučaju ona ljudsko biće u mogućnosti da postane odraslo. Može se reći da sperma i jajašce, prije njihova spajanja, sačinjavaju potencijalnost ljudskog bića, ali kad je jednom došlo do njihova spajanja, ona (zigota) već sačinjava pravo ljudsko biće, iako sa još mnogim neostvarenim mogućnostima.

Nije li ta nova stanice tek obris čovjeka?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje