Zašto bi prava zametka za vrijeme trudnoće trebala prevagnuti nad pravima odrasle osobe?

Ima različitih kategorija prava, koja su moralno i pravno nejednaka. Primarna i izvorna prava moraju prevagnuti nad drugorazrednim i stečenim pravima. Pravo na život je primarno i izvorno pravo u pravom smislu riječi, bez kojega nije  moguće ostvarivati sva druga prava. To pravo treba braniti više i prije od drugih, koja mu mogu biti žrtvovana, ako je potrebno, pa makar ona i teoretski bila zakonita.

Majka koja hoće pobaciti smatra da time vrši svoje drugorazredno i proisteklo pravo – “upravljanja vlastitim tijelom” ili oslobađanja od nekog “problema”, žrtvujući mu primarno i izvorno pravo – ono na život – ne vlastito, nego tuđe, to jest djeteta. Ona dakle smatra ili traži postizavanja vlastitoga (prijepornog) probitka čineći da ga dijete plati i to preskupom cijenom života, čineći tako pravu suprotnost majčine žrtve. Zbog toga zakon je dužan zabraniti pobačaj, jer izvrše hijerarhiju prava/dužnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje