Zašto bi “prohibicionistički” zakon trebao primoravati ženu na materinstvo koje ona ne prihvaća?

Zakon koji zabranjuje pobačaj ne želi prisiliti ženu da prihvati neželjeno dijete, već želi samo spriječiti da se to odbijanje ne pretvori u ubojstvo. Kad žena jednom rodi može se dijeteta odreći dajući ga nekom na posinjenje.

U svakom slučaju trudna žena već je majka. Njezino dijete već postoji. Kao što se njezino tijelo na organski način brine za dijete koje ona nosi u svom krilu, tako se psihologija žene treba prilagoditi stvarnosti materinstva prihvaćajući odgovornost za novi život koji je od nje nastao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje