Zašto bi zakon trebao biti naklonjeniji životu djeteta diskriminirajući život majke koja je već rođena?

Zakon ne može favorizirati diskriminirajući jedan nevin život u odnosu na drugi jednako tako nevin život. Upravo zato zakon treba zabraniti pobačaj promišljajući načelo koje je tako mudro izrekao papa Pio XII:

Nevini ljudski život, kakva god bila njegova situacija, mora biti zaštićen od prvog trenutka njegova rođenja, od svakog hotimično usmjerenog napada. To se načelo primjenjuje i na život onoga koji se treba roditi kao i na život majke. Crkva nije nikada naučavala da život djeteta mora imati prednost pred životom njegove majke. Krivo je pitanje formulirati u takvoj alternativi: ‘Ili život djeteta ili život majke.’ Ne: niti život djeteta ni život majke mogu biti podvrgnuti činu uništenja. Za jedan kao i za drugi jedini zahtjev može biti slijedeći: uložiti sve napore za spašavanje oba života, toliko onoga majke koliko i onoga djeteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Klinika za pobačaje

Naša online informativna klinika za pobačaje upoznaje vas sa procesom induciranog (namjernog) pobačaja te daje informacije o posljedicama pobačaja. Savjeti za žene koje su se odlučile ili razmišljaju o pobačaju.

Disclaimer:

Ova stranica nastala je sa željom da se žene informiraju o pobačaju prije donošenja odluke jer smatramo da većina djevojaka i žena nije dovoljno informirana prije obavljanja induciranog (namjernog) pobačaja. Ova stranica ne predstavlja medicinsku kliniku za pobačaje u kojoj se može obaviti pobačaj i putem ove stranice ne možete rezervirati termin pobačaja.

Pobačaj.com ex Klinika za pobačaje